Hoạt động cộng đồng 03

Chúng tôi ưu tiên phúc lợi của nhân viên, cố gắng tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này bao gồm thực hiện các thực hành lao động công bằng và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên.

Nine Stars cũng đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi được đào tạo và giáo dục phù hợp để giúp họ phát triển kỹ năng và kiến ​​thức. Ngoài ra, công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt và đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của chúng tôi không có bất kỳ hình thức bóc lột hoặc lao động cưỡng bức nào.

Thông qua những nỗ lực này, Nine Stars cam kết tạo ra một môi trường làm việc bền vững, thúc đẩy phúc lợi của nhân viên và bảo vệ các quyền của chúng tôi.

Môi Trường Làm Việc