Quan hệ đối tác vì mục tiêu

Ninestars Story

Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng nhu cầu hợp tác với các tổ chức, chính phủ và cộng đồng khác để đạt được các mục tiêu bền vững của nhau.

Nine Stars tích cực tìm kiếm quan hệ đối tác với các tổ chức có chung cam kết với chúng tôi về phát triển bền vững và chúng tôi hợp tác cùng nhau để phát triển, thực hiện các hoạt động nông nghiệp bền vững.
Chúng tôi cũng tham gia vào quan hệ đối tác với các cộng đồng địa phương, cung cấp và hỗ trợ nguồn lực để giúp chúng tôi phát triển các phương thức canh tác bền vững, cải thiện sinh kế của chúng tôi. Ngoài ra, Nine Stars hợp tác với các tổ chức trong ngành để ủng hộ các chính sách và quy định nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.
Bằng cách xây dựng quan hệ đối tác vì các mục tiêu, Nine Stars có thể vận dụng kiến ​​thức và chuyên môn của những đối tác để mang lại giá trị bền vững của chúng tôi, cũng như tạo ra tác động tích cực đến môi trường và xã hội.